បរិក្ខារ

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសិក្ខាសាលាផលិតកម្ម Siemens ប្រព័ន្ធអាម៉ូនិកស្វ័យប្រវត្តិ និងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងពេញលេញ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីធានាគុណភាពផលិតផល


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept